Стъпка по стъпка към радостта от движението с Рут Колева

Стъпка по стъпка към радостта от движението с Недялко Славов

Стъпка по стъпка към радостта от движението с Александър Хинков

Стъпка по стъпка към радостта от движението с Венелин Добрев

Стъпка по стъпка към радостта от движението с Васил Динев

Стъпка по стъпка към радостта от движението с Християн Облаков